RISICOMANAGEMENT BRANDVEILIGHEID

Bouwwerken en gebouwen moeten voldoende brandveilig zijn in elke fase: planvorming, oprichting, gebruik en zelfs bij sloop. Voor bouwen en bouwwerken zijn regels vastgelegd. Deze volgen onze andere uit de AMvB Bouwbesluit en diverse normen.

Ook vanuit bijvoorbeeld milieubeheer, andere omgevingswetgeving en Arbo regelgeving komen verplichtingen voort. Go2Sure kan u met consultancy ondersteunen bij al deze wet- en regelgeving en is steeds op de hoogte van de meest actuele interpretatie en jurisprudentie. Zowel technisch als juridisch is G02Sure op dit vlak zeer deskundig.

Brandveiligheid: Risicobeheersing

Wet- en regelgeving als leidraad voor brandveiligheid of uitgaan van de werkelijke brandveiligheidsrisico’s? Go2Sure heeft specialisme op het gebied van risicomanagement. Ook voor brandveiligheid geldt dat een risicogericht benadering steeds populairder wordt. Uiteindelijk is – naar de overtuiging van Go2Sure – ook wet- en regelgeving niet meer dan een set beheersmaatregelen waarmee de overheid voor haar onacceptabele risico’s wil inperken. Go2Sure heeft vergaande expertise  op het gebied van fire safety engineering, waarbij ook de NEN ISO 31000 wordt gerespecteerd.

Brand-, rook- en vluchtsimulaties

Go2Sure kan het brand- en rookgedrag in bepaalde gebouwen en/of situaties modelleren. Daarbij spelen materiaalgedrag en elkaar beïnvloedende factoren zoals ventilatiesystemen, bezwijking van glas en de gebruikersgroep (bijvoorbeeld zorg) een grote rol. Zo kan visueel in 3D simulatiemodellen inzichtelijk worden gemaakt welk brand- en rookgedrag verwacht kan worden, wat de dichtheid van een rooklaag is, welke temperatuur op bepaalde hoogten verwacht kan worden. Dat in combinatie met inzicht in de populatie en gebruikersgroep kan worden uitgewerkt tot reële vluchtplannen voor uw organisatie, BHV en overheid.

Branddoor- en overslag

De WBDBO (Weerstand tegen BranddDoor- en BrandOverslag) is een begrip binnen de brandveiligheid dat zowel bij regelgedreven als risicogestuurde benaderingen veel voorkomt. Go2Sure kan voor u uitrekenen wat de WBDBO in voorkomende situaties overeenkomstig de geldende normen is. Een dergelijke “warmtestraloingsflux berekening” leidt tot een rapportage met 3D modellen die vanuit wetgeving direct erkend is.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact met ons op. Op verzoek mailen wij u onderstaande factsheet. Wij zijn u graag van dienst.

 

Factsheet