RISICOMANAGEMENT CROWD MANAGEMENT

Hoe zorgt u ervoor dat bezoekers zich veilig over het terrein kunnen bewegen? Crowd Management leidt er kort gezegd toe dat publiek zich veilig en geordend kan verzamelen en verplaatsen onder verschillende omstandigheden, maar hoe regelt u dit?

Crowd Management is een complex vraagstuk. Door samen te werken met G02Sure kunt u erop vertrouwen dat tegen een theoretisch houdbare achtergrond, praktische oplossingen de veiligheid van de crowd borgen.

Bij Crowd Management komt veel kijken. Zo dient bepaald te worden om wat voor soort menigte het gaat. Wat is de omvang van de menigte en wat is de dichtheid op locaties(s)? Is er een gedeelde identiteit binnen de menigte of juist niet? Welk individueel en/of groepsgedrag valt er te verwachten bij verschillende scenario’s en waarom? Pas als het profiel van de menigte goed begrepen wordt kan er gericht over beheersing (management) worden geadviseerd. Daarbij zijn inzichten over de organisatie, de wijze waarop het leiderschap is ingericht, de samenhang, doelen, motieven, psychologische eenheid, emotionele intensiteit, individueel- en groepsgedrag, wetteloosheid en geweld en te verwachten schade belangrijk. Met de consultancy en software van Go2Sure vallen deze elementen op haar plek en kunt u vertrouwen op een robuust Crowd Risicomanagementplan.

Gedragswetenschap

Gedrag begrijpen en voorspellen. Framing, vooroordelen, omgaan met bewust en onbewust individueel- en groepsgedrag. Utility theorieën en Prospect theorie: Wat kunnen we in verschillende situaties van mensen verwachten?

Communicatiestrategie

Communicatie kan bijdragen aan het beheersbaar houden of krijgen van een crowd. Met hetzelfde gemak kan communicatie een crowd ook geheel laten ontsporen.

De communicatiestrategie is van groot belang bij het Crowd Management. Uitgangspunten als eenduidigheid in communicatie, begrijpelijkheid van communicatie, elkaar versterkende communicatiemiddelen, openheid en een volwassen benadering van publiek zijn van groot belang. Natuurlijk gaat het ook om timing en inhoud van de boodschap: goed en voldoende informeren zonder paniek te veroorzaken.

Go2Sure is uw professionele partner bij het borgen van uw communicatiestrategie.

Crowd Control

Leidt de mix van middelen in het Crowd Management tot crowd control? Dan is er sprake van een continu proces met overzicht, informatie en communicatiebeheersing. ook als de situatie onverwacht verandert, bijvoorbeeld in situaties zoals bij de” Damschreeuwer”.

Go2Sure

Go2Sure kan u niet alleen ondersteunen bij het opstellen van een Crowd Managementplan, maar ook tijdens en na het evenement. Daarmee ontstaan concrete evaluaties met aanbevelingen ten gunste van de volgende editie.

Go2Sure biedt naast consultancy software voor risicomanagement en het bevorderen van aantoonbare compliance. Hiermee kunt u vaststellen of de bedachte maatregelen wel correct zijn uitgevoerd en heeft u de risico’s en het verloop daarvan direct in beeld.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact met ons op. Op verzoek mailen wij u onderstaande factsheet. Wij zijn u graag van dienst.

 

Factsheet