RISICOMANAGEMENT EVENEMENTEN

Het organiseren van een evenement wordt steeds complexer. Probeert u als organisator hierop te anticiperen? Ziet u soms door de bomen het bos niet meer?

Door samen te werken met Go2Sure kunt u erop vertrouwen dat uw evenement voldoet aan de eisen die vanuit de overheid worden gesteld. Denk aan risicobeheersing, crowd management, organisatorische aspecten, communicatie, geneeskundig en brandveiligheid, zodat alle aanwezigen een veilig evenement kunnen beleven.

Veiligheidsutopie: het onhaalbare verlangen naar maximale veiligheid.

Hoewel u als organisator er alles aan doet om het evenement goed te laten verlopen, resteren er altijd risico’s. Het is van belang dat deze restrisico’s bekend en acceptabel zijn.

Aan de hand van theoretische modellen zal Go2Sure de risico’s voor u en met u bepalen, beoordelen en classificeren. Hiermee kunnen gezamenlijk beheersmaatregelen geformuleerd worden die bij u passen. Go2Sure ondersteunt u dus bij het organiseren van uw evenement en de afstemming met onder meer overheden.

Go2Sure kan u niet alleen ondersteunen bij de papieren voorbereiding van uw evenement, maar ook tijdens en na het evenement. Daarmee ontstaat een concrete evaluatie met aanbevelingen ten gunste van de volgende editie.

Evenement compliance: is het evenement in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving?

Go2Sure biedt software voor risicomanagement en het bevorderen van  aantoonbare compliance. 1Bsure is de naam van de generieke risicomanagement- en compliance-oplossing. Met 1Bsure kunt u op locatie inspecties uitvoeren. Met de output van de applicatie kunt vaststellen of de bedachte maatregelen correct zijn uitgevoerd en heeft u de risico’s en het verloop daarvan direct in beeld.

Wat kan Go2Sure voor u betekenen?

  • De volledige vergunningaanvraag;
  • Het volledige risicomanagement;
  • Communicatie en afstemming;
  • Complete ontzorging.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact met ons op. Op verzoek mailen wij u onderstaande factsheet. Wij zijn u graag van dienst.

 

Factsheet