RISICOMANAGEMENT IN SUPPLY CHAINS

NEN-ISO 28000 en NEN-ISO 31000.

In volgorde de normen voor Supply Chain en voor Risicomanagement. Go2Sure ontwikkelde een wetenschappelijk erkend model dat compliant is met beide normen!

Op basis van 82 erkende wetenschappelijke publicaties is het in de literatuur erkende probleem van gebrek aan definitie voor Supply Chain Risico, opgepakt en opgelost. De meest robuuste definitie voor Supply Chain Risico Go2Sure daaruit formuleert is:

Het effect van onzekerheid op het behalen van doelstellingen van een beschouwd bedrijf in zowel de interne als externe keten van onderling verboden processen en bronnen die aanvangt met het verkrijgen van ruwe materialen en eindigt bij levering van producten en/of diensten bij de eindgebruiker.

CET: Critical Event Technique

De CET helpt bij het inzicht in succes- en faalfactoren. In de Tweede Wereldoorlog wilde men bij de werving van piloten op voorhand de succesvolle kunnen kiezen. De methode werd bekend als Critical Incident Technique. Deze is in 1973 al in meer dan 600 wetenschappelijke studies erkend. De doorontwikkeling van het Incident (CIT) naar het Event (CET) laat deze techniek naadloos aansluiten op risico’s.

SCRMM

Een Supply Chain Risico Management Model (SCRMM) bevat een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid waarmee de samenhang tussen het effect van onzekerheid op het behalen van doelstellingen van een beschouwd bedrijf in zowel de interne als externe keten van onderling verbonden processen en bronnen aanvangt met het verkrijgen van ruwe materialen en eindigt bij levering van producten en/of diensten bij eindgebruiker(s), inzichtelijk wordt gemaakt.

Toepassingen van de generieke software oplossing 1BSure van Go2Sure ondersteunen en borgen de methodiek en garanderen een eenvoudige, gebruikersvriendelijke werkwijze voor uw medewerkers.

BaRiSc©

Het Balanced Risk Supply Chain model garandeert evenwicht tussen inkoop- en verkooprisico’s, robuustheid van uw organisatie en investering in beheersmaatregelen.

Het BaRiSc model geeft op een eenvoudige wijze de verhoudingen weer tussen de inkoop- en verkoopzijde. De implementatie en invloed van goed risicomanagement bij een beschouwd bedrijf is daarbij direct in zicht. Indicatoren en de invloed daarvan op de totale balans zijn direct inzichtelijk. Uniek is dat ook rechtstreeks risico’s voorkomend van de inkopende partij op uw klant en vice versa in beeld worden gebracht.

Kwaliteit, compliance en risicomanagement

Samenvallende onderwerpen bij goed Supply Chain Risicomanagement. G02Sure brengt deze onderwerpen voor uw organisatie samen.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact met ons op. Op verzoek mailen wij u onderstaande factsheet. Wij zijn u graag van dienst.

 

Factsheet