Gebruikersbijeenkomst 2Ts voor gemeenten en veiligheidsregio’s – regio West

Op maandag 15 januari jl. vond de eerste gebruikersbijeenkomst van dit jaar voor 2Ts plaats in regio West. Gemeente Rotterdam trad op als gastheer. Meerdere gemeenten en veiligheidsregio’s regio’s waren goed vertegenwoordigd.

voor Toetsing en Toezicht

Aansluiting bij dagelijkse praktijk

Tijdens de bijeenkomst stonden de gebruikers zelf centraal. Go2Sure hecht zeer veel waarde aan de gebruikerservaringen en -wensen van haar klanten die de software dagelijks gebruiken ter ondersteuning van toets- en toezichtwerkzaamheden op het gebied van bouw en brandveiligheid. De aanwezige gebruikers gaven waardevolle suggesties, waarmee Go2Sure verder garanderen kan dat 2Ts naadloos blijft aansluiten bij hun dagelijkse werkzaamheden.

Uitbreidingen 2Ts met modules Toets, Wetgeving, Planning en Objectgegevens

Go2Sure presenteerde de nieuw ontwikkelde modulaire uitbreidingen van 2Ts, waaronder in het bijzonder de modules Toets en Wetgeving. Met de module Toets kunnen bouwplannen getoetst worden aan het Bouwbesluit, zowel vanuit checklisten als bouwtekeningen, waarbij op de juiste momenten direct de juiste grenswaarden worden gegeven. Koppelingen borgen actualiteit en doorlinken naar NEN/NEN-EU normen is mogelijk. De module Wetgeving ontsluit middels een koppeling met het Basis Wetten Bestand (BWB) alle actuele wet- en regelgeving in 2Ts, daar waar deze van toepassing en benodigd is als juridische onderbouwing, en als onderdeel van uw compliance. Daarnaast informeerde Go2Sure de aanwezigen over toekomstige doorontwikkelingen van 2Ts, waarbij de gebruikers nauw betrokken worden.

Gebruikerstrainingen

Viermaal per jaar biedt Go2Sure gebruikerstrainingen aan voor nieuwe en ervaren gebruikers van 2Ts.

Go2Sure bedankt langs deze weg nogmaals gemeente Rotterdam voor haar gastvrijheid alsook alle aanwezige gebruikers voor hun inbreng. Wij kijken uit naar de eerstvolgende gebruikersbijeenkomst in de regio West in de tweede helft van 2018. Op dinsdag 23 januari a.s. vindt de eerste gebruikersbijeenkomst voor gemeenten in regio Oost plaats, waarbij gemeente Assen optreedt als gastheer.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen/opmerkingen, neemt u dan contact met ons op.