Gebruikersbijeenkomst 2Ts voor gemeenten – regio Oost

In navolging van de eerste gebruikersbijeenkomst 2Ts in regio West vond dinsdag 23 januari jl. de eerste gebruikersbijeenkomst 2Ts van dit jaar voor gemeenten in regio Oost met gemeente Assen als gastheer plaats.

voor Toetsing en Toezicht

Aansluiting bij dagelijkse praktijk

Tijdens de bijeenkomst stonden de gebruikers zelf centraal. Go2Sure hecht zeer veel waarde aan de gebruikerservaringen en -wensen van haar klanten die de software dagelijks gebruiken ter ondersteuning van toets- en toezichtwerkzaamheden op het gebied van bouw en brandveiligheid. De aanwezige gebruikers gaven waardevolle suggesties, waarmee Go2Sure verder garanderen kan dat 2Ts naadloos blijft aansluiten bij hun dagelijkse werkzaamheden.

Uitbreidingen 2Ts met modules Toets, Wetgeving, Planning en Objectgegevens

Go2Sure presenteerde de nieuw ontwikkelde modulaire uitbreidingen van 2Ts, waaronder in het bijzonder de modules Toets en Wetgeving. Met de module Toets kunnen bouwplannen getoetst worden aan het Bouwbesluit, zowel vanuit checklisten als bouwtekeningen, waarbij op de juiste momenten direct de juiste grenswaarden worden gegeven. Koppelingen borgen actualiteit en doorlinken naar NEN/NEN-EU normen is mogelijk. De module Wetgeving ontsluit middels een koppeling met het Basis Wetten Bestand (BWB) alle actuele wet- en regelgeving in 2Ts, daar waar deze van toepassing en benodigd is als juridische onderbouwing, en als onderdeel van uw compliance. Daarnaast informeerde Go2Sure de aanwezigen over toekomstige doorontwikkelingen van 2Ts, waarbij de gebruikers nauw betrokken worden.

Gebruikerstrainingen

Viermaal per jaar biedt Go2Sure gebruikerstrainingen aan voor nieuwe en ervaren gebruikers van 2Ts.

Go2Sure bedankt langs deze weg gemeente Assen voor haar gastvrijheid alsook alle aanwezige gebruikers voor hun inbreng. Wij kijken uit naar de eerstvolgende gebruikersbijeenkomst in de regio Oost in de tweede helft van 2018.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen/opmerkingen, neemt u dan contact met ons op.