2e Gebruikersbijeenkomst 2Ts voor gemeenten en veiligheidsregio’s – regio West

Op 8 november vond de 2e gebruikersbijeenkomst 2Ts voor gemeenten en veiligheidsregio’s uit de regio West van dit jaar plaats met gemeente Bunschoten als  gastheer. 

Vanuit Go2Sure informeerden wij de aanwezigen over de doorontwikkelingen met betrekking tot de modules Toets en Wetgeving, en de beschikbaarheid van een StUF koppeling, die wij in opdracht van Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland hebben ontwikkeld. Tevens waren de aanwezigen getuige van een primeur. Welke primeur het betreft maken wij later wereldkundig.

Blijvende aansluiting bij dagelijkse werkzaamheden
Go2Sure betrekt de gebruikers van 2Ts bij de doorontwikkeling van 2Ts en vond gisteren een nieuw aantal
gebruikers bereid om de komende maanden zitting te nemen in ons gebruikerstestpanel. Wederom gaven de aanwezige gebruikers waardevolle suggesties voor de doorontwikkeling van 2Ts, waarmee Go2Sure verder garanderen kan dat 2Ts naadloos blijft aansluiten bij de dagelijkse werkzaamheden van haar gebruikers.

Go2Sure bedankt langs deze weg gemeente Bunschoten voor haar gastvrijheid alsook alle aanwezige gebruikers voor hun inbreng. Wij kijken alweer uit naar de volgende gebruikersbijeenkomst in de regio West in 2019.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen/opmerkingen, neemt u dan contact met ons op.