Go2Sure en ResulMaat slaan de handen in één!

Korte lijnen tussen werkvloer en boardroom en stuurinformatie op 1 centrale plek? CHEPP | Go2Sure en ResulMaat maken het mogelijk en slaan de handen in één! Hoe zorgt u ervoor dat de boardroom goed op de hoogte blijft van de dagelijkse zorgpraktijk? Dat u snel over zinnige stuurinformatie beschikt om de organisatie goed te kunnen besturen? CHEPP | Go2Sure en ResulMaat positioneren zich als een onderscheidende samenwerkingspartner voor de zorg op het gebied van de bedrijfsvoering en bieden een online dashboard voor het monitoren van risico’s en beheren van gebouwdossiers. Het dasboard is daarmee HET vertrekpunt voor risico-contract-en huisvestingsmanagement. CHEPP | Go2Sure en ResulMaat zetten CHEPP binnen de zorgbranche in voor onder meer het verrichten van brandrisico gestuurde nulmetingen in zorggebouwen. Tevens wordt zorginstellingen de mogelijkheid geboden in abonnementsvorm de monitoring van de opgelegde beheersmaatregelen op basis van gebleken risico’s door ResulMaat te laten verzorgen. Zorginstellingen kunnen CHEPP zelf ook afnemen en andere risicomanagementgebieden in kaart brengen en monitoren per gebouw. Grafieken, rapportages, plattegronden en contracten, alles komt in dit dasboard samen.