Woningborg

Kwaliteit toetsen, borgen èn ontzorgen. Dat is in ’t kort wat we dagelijks doen. Zorgen dat iedereen in Nederland gegarandeerd goed kan wonen en bouwen. Dat realiseren we door kennis, kwaliteitstools en kaders te delen met onze klanten in de Nederlandse bouwbranche. Zodat zij -samen met ons- nog beter werk kunnen maken van de realisatie van betere woon- en werkomgevingen. Met minder risico’s, gebreken en faalkosten. Maar, met meer grip, support en tegen scherpe tarieven.