Koppelingen

De softwareoplossing 1BSure is voorzien van vele koppelingsmogelijkheden. Die maken het mogelijk om data uit te wisselen vanaf en naar de applicatie, maar ook documenten kunnen daardoor worden uitgewisseld. Naast de standaard beschikbare koppelvlakken maakt Go2Sure op verzoek maatwerkoplossingen. Ook is het mogelijk om op basis van CSV-bestanden data te importeren of te exporteren. Tot slot zijn er mogelijkheden waarbij een combinatie van CSV en sFTP servers zowel de uitwisseling van data als van documenten realiseert. Hierna lichten we enkele van de koppelingsmogelijkheden en import- en exportmogelijkheden toe.

Koppeling: Basis Wetten Bestand

Vanuit 2Ts is een directe koppeling met het Basis Wetten Bestand (BWB) beschikbaar waarmee u toegang heeft tot de Nederlandse wet- en regelgeving. Zo kunt u zelf in de checklistwizard van 2Ts relevante grondslagen toevoegen aan uw toezichtprotocollen, of gebruikmaken van protocollen waarin dit reeds bestaat.

SOAP: Breed koppelvlak

Het brede koppelvlak op basis van SOAP ontsluit vrijwel alle velden van de applicatie. Daarbij zijn er diverse mogelijkheden om data of documenten uit te wisselen. Het SOAP-koppelvlak is voorzien van een zeer uitgebreide monitoring. Als er onverwacht iets gebeurt met de koppeling, kunnen wij snel en gedetailleerd aangeven wat er aan de hand is. Het koppelvlak voorziet in realtime uitwisseling van data. Daarnaast kan dit koppelvlak diverse triggers aan. Zo is het mogelijk om vanuit een derde applicatie voor uw oplossing bepaalde statuswijzigingen of acties direct door te laten voeren.

Tot slot zijn er enkele mogelijkheden om het standaard SOAP-koppelvlak te voorzien van ‘verloopstekkers’. Zo kunt u met beperkte investeringen het koppelvlak aanpassen op de applicatie waarmee u de koppeling wenst.

Koppeling: StUF 3.01

De afgelopen jaren is de uitwisseling van gegevens binnen de overheid steeds belangrijker geworden. Ter ondersteuning van deze uitwisseling is er een familie van StUF-standaarden gegroeid. Al deze standaarden zijn gebaseerd op het Standaard Uitwisseling Formaat (actuele versie: 3.01). Go2Sure biedt de mogelijkheid de door haar aangeboden software via StUF koppelingen te laten communiceren met de reeds in gebruik zijnde systemen en infrastructuren van haar opdrachtgevers.

CSV: Adresimport

Met de CSV-adresimportmogelijkheid kunt u snel en eenvoudig adressen en dossiergegevens in de applicatie 1BSure importeren en muteren.

Juridische databanken: BRISwarenhuis

Vind snel uw weg in de bouwregelgeving met BRISwarenhuis. Deze interactieve, online bibliotheek toont de verbanden tussen de aangestuurde normen, relevante publicaties en bouwregelgeving. De samenhang is duidelijk en de documenten zijn altijd up-to-date.

 • Bouwbesluit, normen en aanvullende informatie
 • Samenhang tussen documenten, dus tijd besparen
 • Gemakkelijk, snel, doeltreffend zoeken
 • Wijzigingen en Nationale Bijlagen geïntegreerd
 • Online, dus u hoeft geen programma’s te installeren

Juridische databanken: RDMG

RDMG Uitgevers is al sinds 1996 dé specialist in digitale naslagwerken op het gebied van wet- en regelgeving rondom Milieu, Arbeidsomstandigheden en Veiligheid. De basis van de dienstverlening van RDMG wordt gevormd door de Databank Milieu en de Databank Arbo. Deze bevatten samen ruim 52.000 verschillende documenten, die de eigen redactie van RDMG dagelijks actualiseert. Deze databanken zijn uitstekende hulpmiddelen voor iedere professional die gebruikmaakt van juridische informatie over milieu, arbeidsomstandigheden en veiligheid. Ook bevatten deze de meest voorkomende wetten en regels over bouw en ruimtelijke ordening. Wabo-breed dus.

De databanken van RDMG bevatten de volgende informatie:

 • Nationale wetgeving (wetten, besluiten en regelingen, inclusief toelichtingen, bijlagen en wijzigingen)
 • Europese wetgeving (richtlijnen, verordeningen, besluiten en beschikkingen)
 • Internationale wetgeving (protocollen en verdragen)
 • Provinciale wetgeving en beleidsplannen
 • Nederlandse en Europese jurisprudentie
 • Beleid (Kamerstukken, ontwerpwetgeving, convenanten en meerjarenafspraken)
 • Pseudowetgeving (zoals aanbevelingen, BREF, handleidingen en PGS- en CPR-richtlijnen)
 • Praktijkinformatie (bijvoorbeeld brochures en rapporten)

Koppelingen: sanctieStrategieOmgeving (SSO)

Sanctie Strategie Omgeving beheert voor u de handhaving en sanctionering van verschillende kleurensporen in de fysieke leefomgeving. Uw sanctiestrategie is daarmee Wabo proof. Meer...

Bij de Integrale Handhaving in de fysieke leefomgeving. Lexerta doet dit door de automatisering te optimaliseren. Wij zijn een jong bedrijf met een goed ervaren team van professionals dat de handhavende organisatie graag van dienst is. Lexerta is door Borger & Burghouts en Go2Sure opgericht.