Een methode die werkt

Risicomanagement is geen trucje of tovermiddel.

Risicomanagement bestaat als vakgebied (wetenschap) nog maar kort. Dit heeft vooral praktische redenen. Bijvoorbeeld de invoering van het Arabische cijferstelsel waarmee rekenkundige mogelijkheden ontstonden die er met het Romeinse cijferstelsel niet waren. Andere oorzaken waren meer cultuurhistorisch of religieus van aard (Bernstein, 1996). Een kernvoordeel van risicomanagement is het verbeteren van de effectiviteit en efficiency van de bedrijfsvoering van organisaties. Voor succesvol risicomanagement is een framework noodzakelijk. De meeste succesvolle frameworks bevatten de componenten Risico Architectuur, Strategie en Protocollen (RASP) (Hopkin, 2014). Gebeurtenissen die effect hebben op een organisatie kunnen de doelen van die organisatie bereiken of onzekerheid voor de resultaten creëren. Risicomanagement dient een integrale benadering voor de evaluatie, controle en monitoring te bevatten.

Risicomanagement betekent niet dat er geen risico’s meer mogen zijn. Er is vaak ook sprake van risicotolerantie: de risk appetite. Deze vaststellen is voor veel organisaties een leuk en leerzaam traject. Door de risicodialoog hierbij te starten ontstaat bewustwording.

NEN-ISO 31000

NEN-ISO 31000 hanteert voor doeltreffend risicomanagement enkele principes. Samengevat:

 • Risicomanagement voegt waarde toe en zorgt voor behoud van waarde
 • Risicomanagement maakt integraal deel uit van alle processen van de organisatie
 • Risicomanagement maakt deel uit van de besluitvorming
 • Risicomanagement benoemt onzekerheid expliciet
 • Risicomanagement is systematisch, gestructureerd en tijdig
 • Risicomanagement is gebaseerd op de best beschikbare informatie
 • Risicomanagement is op maat gesneden
 • Risicomanagement houdt rekening met menselijke en culturele factoren
 • Risicomanagement is transparant en sluit niemand uit
 • Risicomanagement is dynamisch en iteratief en reageert op verandering
 • Risicomanagement ondersteunt continu de verbetering van de organisatie

De toegevoegde waarde van Go2Sure!

Zich conformeren aan een norm leidt niet vanzelf tot een voor een organisatie of vraagstuk passende oplossing. Dit voorziet namelijk niet in ondersteunende tools, implementatie, cultuurverandering, opleidingen/cursussen of berekeningen op basis waarvan beslissingen kunnen worden genomen. Daarvoor zijn kennis en de juiste inzet van de beschikbare mogelijkheden en het vak risicomanagement nodig.

Of u nu wilt beginnen met risicomanagement of daarmee al jarenlang ervaring heeft, vanwege tijdgebrek wilt uitbesteden of behoefte heeft aan (volledige of beperkte) ondersteuning bij een concreet vraagstuk: Go2Sure bespreekt graag de mogelijkheden met u. Denk naast consultancy en ondersteunende software bijvoorbeeld aan:

 • Simulaties uitvoeren (zoals Monte Carlo-simulaties)
 • Foutenboomanalyses opstellen (FTA)
 • Uitgebreide (complexe) kansberekeningen
 • Bowtie modellering
 • (Wereldwijd) bekende risicomethoden (bijvoorbeeld volgens Fine & Kinney)

Wij beschikken over methodologische vaardigheden op basis waarvan academisch erkend onderzoek mogelijk is. Vergaande combinaties van theoretisch en/of empirisch onderzoek zijn mogelijk. Bijzondere interviewtechnieken kunnen daarbij helpen. Bijvoorbeeld de Critical Incident Technique (CIT), waarmee Flanagan voor het eerst grip begon te krijgen op de vraag wat het verschil tussen succesvol en niet succesvol risicomanagement veroorzaakt.

De eerste stap?

U bepaalt of u de kans benut om met ons in gesprek te gaan over de effecten van goed risicomanagement op uw organisatie of vraagstuk!

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste stap?

U bepaalt zelf of u de kans benut om met ons in gesprek te gaan over de effecten van goed risicomanagement op uw organisatie of vraagstuk!