• Kan de deur van de brandtrap gemakkelijk open? Wanneer worden de rookmelders en brandblussers vervangen? Zijn de vluchtwegen vrij van obstakels? Bij Woonstede in Ede testen ze de Aedes-brandveiligheidsapp voor wooncomplexen waar veel senioren wonen. Dat doen ze samen met de brandweer en een aantal bewoners. (meer…)
  • Om de veiligheid verder te verbeteren is meer nodig dan alleen het naleven van wet- en regelgeving. Er wordt al jaren gesproken dat brandveiligheid meer integraal moet worden beoordeeld. Weliswaar wordt er steeds meer naar mogelijke risico's gekeken, maar de samenhang tussen de verschillende beheersmaatregelen ontbreekt vaak waardoor het beoogde doel niet wordt bereikt. (meer…)
  • Lees hier het volledige artikel dat recent verscheen in het Military Magazine 2017 waarin Berend Moerdijk en Raoul Willemsen aan het woord komen met betrekking tot de door Go2Sure verleende dienstverlening aan de Military Boekelo. (meer…)
  • Sinds het raceseizoen 2017 is Go2Sure trotse Business Club Member van het Rijssense BS-Racing Team. Dit autosportteam, dat tien jaar geleden werd opgericht, bestaat al vanaf dag één enkel uit vrijwilligers. Met hun oranje BMW M3 E46 GTR komt het team uit in de Supersportdivisie van de Supercar Challenge. (meer…)
  • In de periode van september 2016 tot en met januari 2017 hebben Wout en Steven bij Go2Sure hun derdejaars stage gelopen voor de studie Integrale veiligheidskunde. Beide kunnen erg tevreden met zijn met de door hun behaalde cijfers van een 7 en respectievelijke een 9. (meer…)
  • Saxion ABRR en Go2Sure (www.go2sure.nl) hebben een overeenkomst gesloten om samen te gaan werken aan veiligheidsvraagstukken. De samenwerking richt zich op vraagstukken betreft risico’s gerelateerd aan de fysieke leefomgeving als input voor praktijkgericht onderzoek, onderwijs en innovatie. (meer…)
  • Evenementenveiligheid is nog beter gewaarborgd na samenwerking tussen Go2Sure en Veiligheidsregio Twente. Vanuit de Veiligheidsregio Twente is aan Go2Sure de vraag gesteld om mee te denken in het verbeteren van het huidige risicoanalysemodel dat gebruikt wordt om risico’s bij een evenement te inventariseren en prioriteren. (meer…)