Over ons

Wij willen vandaag beter laten zijn dan morgen en morgen beter laten worden dan vandaag

Go2Sure ondersteunt risicomanagement en compliance. Zowel met consultancy en managementondersteuning als met software. Door het implementeren en/of verder professionaliseren van risicomanagement creëren wij rust in organisaties. Dat zorgt voor efficiency: de belangrijke zaken zijn geregeld. Die rust werkt vaak intern door, maar stralen organisaties ook naar buiten toe uit. Als uw organisatie de touwtjes in handen heeft, wekt dat vertrouwen bij uw (potentiële) klanten en toeleveranciers.

Go2Sure is trots op haar klanten en op de resellers van software. Daarbij is steeds een belangrijke gemeenschappelijke deler aanwezig: de ‘klik’. De figuurlijke klik tussen personen die het verschil maken, maar vaak ook de letterlijke muisklik bij het gebruik van de software.

Bent u op zoek naar professioneel risicomanagement? Ga voor zekerheid: Go2Sure.

Visie

Go2Sure wil dat de combinatie van consultancy en haar softwareoplossing 1BSURE de standaard wordt in Nederland voor inspecties voor en door overheden, verzekeraars en bedrijven gericht op compliance met wetgeving en beleid, het inzichtelijk maken van risico’s en opdracht geven tot uitvoering van beheersmaatregelen.

Go2Sure wil consultancy en managementondersteuning bieden gerelateerd aan risico’s voor organisaties en daarbij specifiek inhoudelijk adviseren over risico’s vanuit omgevingsrecht (waaronder brandveiligheid) en arboveiligheid (waaronder RI&E’s). Met slimme partnerships, resellerschap en branding wil Go2Sure dat haar diensten en software herkenbaar zijn voor iedere branche. Door in te spelen op marktkansen vanuit toenemende bewustwording van risico’s en populariteit van risicomanagement in de maatschappij en de technische voorsprong te behouden van het softwareproduct biedt Go2Sure een meerwaarde bij risicobeheersing.

Missie

Go2Sure wil via partnerships en met resellers als softwareleverancier en -ontwikkelaar met gecombineerde risicomanagement-/inspectiesoftware leidend zijn in verschillende branches. Het centrale product 1BSure moet bekendstaan als betrouwbaar en gebruiksvriendelijk, waarbij de toegevoegde waarde van dit product duidelijk en onomstreden is.

Go2Sure werkt aan het verkrijgen van toegang tot nieuwe markten in een kwalitatief hoogstaand netwerk. Wij streven naar een goede balans tussen de belangen van onze organisatie en die van onze klanten, partners, resellers en (maatschappelijke) omgeving.

Klanten van Go2Sure kennen hun risico’s en gaan daar bewust mee om!