Persbericht | Speciale app maakt corporatiewoningen ouderen brandveiliger

Woningcorporaties zorgen ervoor dat ouderen op een veilige manier zelfstandig kunnen wonen. Daarom zetten corporaties zich in voor een brandveilige woning. Met een speciaal ontwikkelde app kunnen complexbeheerders van corporaties voortaan de brandveiligheid snel in kaart brengen. Minister Kasja Ollongren (Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties) nam de Aedes Brandveiligheid App woensdag 6 februari officieel in gebruik.

 Minister Ollengren is blij dat corporaties zoveel aandacht hebben voor brandveiligheid:

‘Ouderen blijven langer thuis wonen, dus moeten bedacht zijn op risico’s. Daar kunnen ze zelf iets aan doen, maar het gebouw moet maximaal veilig zijn. Voor woningcorporaties en hun gebouwbeheerders is deze app daarom heel behulpzaam om risico’s te bepalen en voor oplossingen te zorgen.’

Aedes-voorzitter Marnix Norder: ‘Vroeger werd in een verzorgingshuis de brandveiligheid continu in de gaten gehouden. Nu ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen, is een huis meer dan het bieden van vier muren en een dak. Met deze praktische app kunnen corporaties kordaat handelen voor een brandveiliger complex.’

App

De app geeft corporatiemedewerkers inzicht in de brandveiligheid van een gebouw. Met een mobiele telefoon of tablet krijgt de beheerder onder meer in beeld of vluchtdeuren makkelijk te openen zijn, of het pand is uitgerust met rookmelders en of vluchtwegen vrij zijn van obstakels. Daarnaast stelt de app aanpassingen voor die de brandveiligheid verder verbeteren.

Langer zelfstandig wonen

Ouderen wonen steeds langer zelfstandig, ook als zij slecht ter been zijn en dus minder makkelijk kunnen vluchten bij een calamiteit. Corporaties geven daarom extra aandacht aan de brandveiligheid in complexen waar veel ouderen wonen.

Aedes heeft de Aedes Brandveiligheid App laten ontwikkelen met veiligheidsdeskundigen door Go2Sure op basis van de bestaande inspectie app CHEPP van Go2Sure. De App is getest met medewerking van woningcorporaties en Brandweer.

Woningcorporaties kunnen de App aanvragen via www.aedes.nl/brandveiligheid. Eerder stelde Aedes samen met Actiz en Brandweer een checklist Zelfstandig wonen & brandveiligheid op.