Producten (oud)

Go2Sure biedt software voor risicomanagement en het bevorderen van aantoonbare compliance. Onze softwareoplossingen zijn gebruiksvriendelijk en zijn ontstaan door jarenlange klantervaringen. De risicomanagementprocesstappen conform NEN-ISO 31000 zijn met deze software geborgd. Vanuit compliancemanagement wordt voldaan aan ISO 14001. De robuuste serveroplossing is volledig redundant uitgevoerd met provideronafhankelijke internetlijnen. Zo kunnen wij 99,8% uptime bieden en is het datacentrum gecertificeerd voor ISO 27000 en NEN 7510. Wij bieden zowel generieke softwareoplossingen voor uw risicomanagement en compliance als specifiek voor varianten die geschikt zijn voor businessdomeinen.

De software oplossing beschikt over diverse mogelijkheden tot koppelingen en voor gegevens importeren of exporteren. Zie voor meer informatie hierover het onderdeel "Koppelingen" onderaan deze pagina.

Flexibel en meedenkend willen wij graag de mogelijkheden met u bespreken.

Software voor risicomanagement en compliance

1BSure is de generieke risicomanagement- en complianceoplossing van Go2Sure. Met 1BSure kunt u op locatie zonder internetverbinding inspecties uitvoeren. U kunt werken vanuit checklists of tekeningen en beschikt altijd over achtergrondinformatie, bijvoorbeeld over wet- en regelgeving of richtlijnen. De checklists kunt u zelf beheren vanuit de gebruiksvriendelijke backoffice. U creëert eenvoudig dossiers waarmee u per locatie informatie opslaat. Met de automatische managementinformatie heeft u sturingsinstrumenten in handen.

1BSure helpt door u risicomodellen voor te stellen. Bijvoorbeeld gebruikmakend van wereldwijde standaarden, zoals de risicomethode volgens Fine & Kinney. U kunt zelf bepalen welke effecten gemeten moeten worden. 1BSure bevordert het zelflerend vermogen van organisaties. Voor organisaties die een snelle start willen maken en voor kleinere organisaties is de generieke oplossing 1BSure ideaal.

Wilt u meer weten? Lees dan de volgende specifieke toepassingen!

ARBORISICO-INVENTARISATIE & -EVALUATIE (RIE): RIEGITAAL

Riegitaal is het onlinerisicomanagementsysteem waarmee u de status en voortgang van het plan van aanpak op afstand kunt monitoren. Een proactieve workflow zal u en uw arboadviseur bovendien attenderen op de te ondernemen acties. Daarnaast heeft u als werkgever de mogelijkheid om zelf een overkoepelende knelpuntenlijst op te vragen. In deze lijst kunt u in één oogopslag alle knelpunten aangaande de locaties van uw organisatie of arboadviseurs in beeld krijgen en kunt u desgewenst collectief knelpunten oplossen.

BOUWTOEZICHT EN BRANDVEILIGHEID: BRISTOEZICHT

Het toezicht tijdens de uitvoering, het beheer of de sloop van uw project was nog nooit zo gemakkelijk! BRIStoezicht zit vol handige functies waarmee u uw inspecties snel en gedegen onderbouwt. U kunt de bestaande checklists in BRIStoezicht gebruiken of die naar wens aanpassen. Ook kunt u uw eigen checklists toevoegen. Controleren kan zowel volgens een landelijk protocol als volgens uw eigen beleid. Terwijl u controleert, kunt u opmerkingen maken, foto’s nemen en stempels plaatsen op tekeningen. Op deze manier kunt u uw bevindingen goed onderbouwen.

COMPLIANCEMANAGEMENT: APPROVE

Compliancemanagement (aantoonbaar en structureel voldoen aan de vereisten die de organisatie onderschrijft) is momenteel een gevleugeld begrip. Op welke wijze maakt u eenvoudig inzichtelijk wat de mate van compliance binnen uw organisatie is?

Onze partner Borger & Burghouts biedt u met Approve het ideale hulpmiddel om eenduidig en overzichtelijk aan te tonen dat uw organisatie voldoet aan de voor haar van toepassing zijnde wet- en regelgeving én overige eisen.

RISICOMANAGEMENT AARDGASBEVINGEN

Aardgasbevingen kunnen leiden tot schade aan gebouwen. Deze schade kan eenvoudig waarneembaar zijn, maar soms is het ook complex om die vast te stellen. De schade treft woningen, maar bijvoorbeeld ook scholen en kantoren. Natuurlijk moet niemand eraan denken dat instorting tot ongelukken leidt.

Om gebouwen aardgasbevingsbestendiger te maken moeten deze in kaart worden gebracht. Dit gebeurt door digitale inspecties waarbij wordt bekeken hoe de constructies moeten zijn volgens de bouw- en omgevingsvergunningen en door te inspecteren hoe de daadwerkelijke staat van de gebouwen is. Er wordt rekening gehouden met de invloed van vergunningsvrije bouwdelen en afwijkingen. Het geheel wordt gemodelleerd en er worden zeer uitgebreide verslagleggingen opgesteld.

SPORT- EN SPEELTOESTELLEN: NIJHASMART

Veiligheidseisen worden de laatste jaren strenger. Gebruikers worden steeds kritischer. Men verwacht dat speeltoestellen, speelaccommodaties en speelvelden altijd veilig en in optimale conditie zijn. Om de veiligheid voor uw gebruikers te garanderen kunt u onze partner Nijha inschakelen voor een jaarlijkse inspectie en onderhoud. Dit geldt zowel voor binnensportaccommodaties als voor speelplekken en schoolpleinen. Bekijk onze uitgebreide mogelijkheden voor een jaarlijkse inspectie en onderhoud. En kom meer te weten over ons langetermijnmaatwerk.

SPORTVEILIGHEID IN VOLLE BREEDTE: SPORTKEUR

 

De gemeente Enschede werkt voor een betere veiligheid van sporttoestellen nauw samen met onder meer de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), andere gemeenten in de regio en leveranciers van sporttoestellen. Intern zijn verschillende afdelingen betrokken bij de juiste borging van de veiligheid van bijvoorbeeld sportaccommodaties, zwembaden en speelplaatsen. Inmiddels zijn tientallen checklistgroepen met onderliggende checklists ontwikkeld.