COMPLIANCE MET EEN NIEUW BRANCHE INSTRUMENT IN DE ZORG – STICHTING IZZ

Ingegeven door de vraag uit de markt om voor de zorg een gebruiksvriendelijke integrale risicomanagementoplossing te ontwikkelen, heeft Riepair (een dochterorganisatie van Go2Sure) de samenwerking gezocht met Stichting IZZ.

Risico’s kan men pas bewust, effectief en op de gewenste wijze beïnvloeden nadat de risico’s en de daarmee verbonden oorzaken en kansen inzichtelijk zijn. Een risico-inventarisatie maakt duidelijk waar sprake is van risico’s, hoe groot deze zijn en welke gebeurtenissen daaraan ten grondslag liggen. Risicomanagement zorgt ervoor dat we weten wat we met maatregelen beïnvloeden en daarvoor een optimum aanbieden in geld en tijd.

Samen met een aantal pilotklanten en toetsende instanties zullen beide partijen een nieuw integraal branche-instrument voor de zorg ontwikkelen. Daarvoor zullen niet alleen de verschillende arboconvenanten als basis dienen, maar ook bijvoorbeeld de eisen rondom brandveiligheid en HKZ.

Als bekend is waaraan zorgorganisaties moeten voldoen om hun risico’s te managen of zelfs te beheersen, is sprake van een zorgbeleid. Dit kan voortkomen uit de inventarisatie en het riskmanagement, maar bijvoorbeeld ook uit wet- en regelgeving. Een integrale aanpak moet de totale samenhang tussen deze zaken borgen.