RISICOMANAGEMENT EVENEMENTEN – VEILIGHEIDSREGIO TWENTE

Go2Sure in samenwerking

Vanuit Veiligheidsregio Twente is aan Go2Sure de vraag gesteld om mee te denken in het verbeteren van het huidige risicoanalysemodel dat gebruikt wordt om risico’s bij een evenement te inventariseren en prioriteren.

Na samenwerking tussen Veiligheidsregio Twente (waaronder Brandweer Twente en GHOR Twente), politie, Universiteit Twente, Saxion Hogescholen (Integrale VeiligheidKunde IVK) en Go2Sure is er een bruikbaar model ontstaan dat positief bijdraagt aan de optimalisatie van de risicobeoordeling.

Door middel van deze nieuwe methode worden evenementorganisatoren nog beter in staat gesteld om zelf een inventarisatie te doen waardoor zij nog beter voorbereid zijn op wat overheden van hen vragen. Ook kunnen de organisatoren nu een duidelijke prioritering maken van de risico’s, waarbij deze risico’s specifiek in kaart worden gebracht doormiddel van een overzichtelijke matrix. Bij de risicobeoordeling wordt gebruikt gemaakt van checklisten. Deze evenementenchecklist is door de specifieke onderwerpen toepasbaar voor elk soort evenement wat wordt georganiseerd. Mede door het gebruik van deze checklist ben je als organisator beter voorbereid op de eventuele risico’s bij je evenement en ben je hierdoor beter in staat om uiteindelijk een veilig evenement te organiseren.