SUPPLY CHAIN RISICOMANAGEMENT (WESTEN – CHINA)

Model samenhang ketenpartners in supply chain

Voor Nijha in Lochem is een wetenschappelijk model ontwikkeld voor het risicomanagement van haar supply chain. Op basis van een selectie van maar liefst 600.000 wetenschappelijke artikelen over supply chain risicomanagement, risicomanagement en de handelsrelatie tussen het Westen en China is een robuust onderzoek uitgevoerd. Aan de hand daarvan is een model ontwikkeld waarin de samenhang tussen de ketenpartners in de supply chain (bestaande uit de inkoop, de verkoop en Nijha) inzichtelijk is geworden.De randvoorwaarden van NEN-ISO 31000 respecterend is vervolgens gekomen tot een concrete set van risico-indicatoren waarmee de risico’s in de supply chain tijdig herkend kunnen worden. Na integratie in de softwareapplicatie en implementatie bij Nijha beschikt deze organisatie over handvatten waarmee zij in het geval van ongewenst grote risico’s direct kan ingrijpen.