Projecten

Supply Chain Risicomanagement (Westen - China)

Voor Nijha in Lochem is een wetenschappelijk model ontwikkeld voor het risicomanagement van haar supply chain. Op basis van een selectie van maar liefst 600.000 wetenschappelijke artikelen over supply chain risicomanagement, risicomanagement en de handelsrelatie tussen het Westen en China is een robuust onderzoek uitgevoerd. Aan de hand daarvan is een model ontwikkeld waarin de samenhang tussen de ketenpartners in de supply chain (bestaande uit de inkoop, de verkoop en Nijha) inzichtelijk is geworden. De randvoorwaarden van NEN-ISO 31000 respecterend is vervolgens gekomen tot een concrete set van risico-indicatoren waarmee de risico's in de supply chain tijdig herkend kunnen worden. Na integratie in de softwareapplicatie en implementatie bij Nijha beschikt deze organisatie over handvatten waarmee zij in het geval van ongewenst grote risico's direct kan ingrijpen.

Risico brandveiligheid en non compliance bouwregelgeving

Verpleeghuis Oranje Nassau’s Oord in Wageningen, dat is wonen op een plek met geschiedenis. Die geschiedenis is overal voelbaar. In het statige gebouw. Op het prachtige uitgestrekte landgoed. En in de verhalen. Koningin-moeder Emma besloot in 1898 dat haar residentie een sanatorium moest worden. Nu biedt Oranje Nassau’s Oord een prettig thuis aan 181 ouderen. Een rijke historie, en toch modern en comfortabel. Voor de nieuwbouw en verbouw van het prachtige pand mag Go2Sure ondersteuning bieden op het gebied van brandveiligheidsadvisering en het borgen van publiekrechtelijke wet- en regelgeving.

Risicomanagement autosport

Op uitnodiging van Dick van Elk, mocht Go2Sure op 23 oktober 2016 gedurende de Formido finale races op het circuit in Assen zich een oordeel vellen over de wijze waarop risico's ter plaatse gemanaged zijn. Niet alleen veiligheidsrisico's zoals bij ongevallen en brand maar ook infrastructurele risico's, wedstrijdbeoordeling, communicatie, trauma en brandweerdienst ter plaatse en financieel huishouding passeerden de revue. Een centraal punt van aandacht betrof de beschikbare informatie en wijze van informatievoorziening. 

Op 30 oktober 2016 werd vervolgens op uitnodiging van de KNAF vanuit de positie van de Safety Car gedurende de Conrad Rally in Hengelo een vergelijkend onderzoek uitgevoerd. De verschillen in de rally autosport in een bestaande, normaliter openbare, infrastructuur en die van het circuit zijn goed in beeld gebracht. De vervolg afspraak met de KNAF om tot verdere invulling en uitwerking te komen staat.

Compliance met een nieuw branche instrument in de Zorg

Ingegeven door de vraag uit de markt om voor de zorg een gebruiksvriendelijke integrale risicomanagementoplossing te ontwikkelen, heeft Riepair (een dochterorganisatie van Go2Sure) de samenwerking gezocht met Stichting IZZ.

Risico’s kan men pas bewust, effectief en op de gewenste wijze beïnvloeden nadat de risico’s en de daarmee verbonden oorzaken en kansen inzichtelijk zijn. Een risico-inventarisatie maakt duidelijk waar sprake is van risico’s, hoe groot deze zijn en welke gebeurtenissen daaraan ten grondslag liggen. Risicomanagement zorgt ervoor dat we weten wat we met maatregelen beïnvloeden en daarvoor een optimum aanbieden in geld en tijd.

Samen met een aantal pilotklanten en toetsende instanties zullen beide partijen een nieuw integraal branche-instrument voor de zorg ontwikkelen. Daarvoor zullen niet alleen de verschillende arboconvenanten als basis dienen, maar ook bijvoorbeeld de eisen rondom brandveiligheid en HKZ.

Als bekend is waaraan zorgorganisaties moeten voldoen om hun risico’s te managen of zelfs te beheersen, is sprake van een zorgbeleid. Dit kan voortkomen uit de inventarisatie en het riskmanagement, maar bijvoorbeeld ook uit wet- en regelgeving. Een integrale aanpak moet de totale samenhang tussen deze zaken borgen.

Risicomanagement Evenementen

Vanuit Veiligheidsregio Twente is aan Go2Sure de vraag gesteld om mee te denken in het verbeteren van het huidige risicoanalysemodel dat gebruikt wordt om risico’s bij een evenement te inventariseren en prioriteren.
Na samenwerking tussen Veiligheidsregio Twente (waaronder Brandweer Twente en GHOR Twente), politie, Universiteit Twente, Saxion Hogescholen (Integrale VeiligheidKunde IVK) en Go2Sure is er een bruikbaar model ontstaan dat positief bijdraagt aan de optimalisatie van de risicobeoordeling.

Doormiddel van deze nieuwe methode worden evenementorganisatoren nog beter in staat gesteld om zelf een inventarisatie te doen waardoor zij nog beter voorbereid zijn op wat overheden van hen vragen. Ook kunnen de organisatoren nu een duidelijke prioritering maken van de risico’s, waarbij deze risico’s specifiek in kaart worden gebracht doormiddel van een overzichtelijke matrix. Bij de risicobeoordeling wordt gebruikt gemaakt van checklisten. Deze evenementenchecklist is door de specifieke onderwerpen toepasbaar voor elk soort evenement wat wordt georganiseerd. Mede door het gebruik van deze checklist ben je als organisator beter voorbereid op de eventuele risico’s bij je evenement en ben je hierdoor beter in staat om uiteindelijk een veilig evenement te organiseren.

Kwaliteitborging Woningborg

Kwaliteit toetsen, borgen én ontzorgen. Dat is in het kort wat Woningborg dagelijks doet. Zorgen dat iedereen in Nederland gegarandeerd goed kan wonen en bouwen realiseren we door kennis, kwaliteitstools en kaders te delen met onze klanten in de Nederlandse bouwbranche. Daardoor kunnen zij samen met ons nog meer werk maken van het realiseren van betere woon- en werkomgevingen. Met minder risico’s, minder gebreken en minder faalkosten. Maar met meer grip en support en tegen scherpe tarieven. Natuurlijk mag de software van Go2Sure in deze oplossing niet ontbreken.

Giro d'Italia

Sinds 28 januari 2016 tellen we de 99 dagen af op weg naar de Big Start van de Giro d’Italia. Vanaf deze dagen kleurt Gelderland meer en meer roze en halen we het beste uit de provincie en de steden. Er zijn evenementen met een verrassende mix van sport (fietsen), kunst & cultuur en kennis.

Het evenementenprogramma rond Giro Gelderland kent al een flink aantal thema’s waaronder; toertochten, piazza’s in de wijken (à la ‘Burendag’), fietslessen/clinics, Bike Art, exposities, Mercato’s (markten) in de stadsparken, ontwerpwedstrijd fietsmode, Italiaanse lesweken op de basisscholen en een rondreizende Giro-Gelderland experience.

Go2Sure voerde risico inventarisaties, analyses, beoordelingen ter plaatse van de site events en evaluaties uit.

Compliance ATM

ATM is een verwerker van gevaarlijk afval, opgericht in 1982 en gevestigd op Haven- en Industrieterrein Moerdijk. 24/7 verwerkt ATM met 210 medewerkers circa 1,9 miljoen ton afvalstof per jaar waarvan 95% weer geschikt wordt gemaakt voor hergebruik. Met 4 vestigingen, waaronder verkoopkantoren in België, Duitsland en Spanje, is ATM onderdeel van Shanks Group plc. Go2Sure ondersteunt bij de implementatie van software oplossing Approve.