Versie: 6.4.0 Web

Release date: 23 november 2018

Versie 6.4.0 is vanaf 14 december beschikbaar.

Verbeteringen Verbeteringen

·       De fotoannotatie in de online PDF-annotator kan nu ook geopend worden door dubbel op het foto-icoon te klikken. Voorheen moest altijd op de ondertitel geklikt worden.
·       De taalcontrole van de rapportage staat nu standaard op Nederlands i.p.v. Engels.
·       Voor de rapportage 2.0 kunnen formats toegevoegd worden onder instellingen. Aan deze formats kunnen templates toegevoegd worden. Deze bepaalt de lay-out van de rapportage en de wijze waarop informatie getoond zal worden.
·       Wanneer checklisten in gebruik zijn kunnen deze niet meer gewijzigd worden. De checklisten kunnen nog wel geactiveerd en gedeactiveerd worden, zodat versiebeheer mogelijk is.
·       Wanneer in de checklist gebruik wordt gemaakt van aandachtspunten per waardeoordeel is het nu ook mogelijk om deze checklisten geheel te kopiëren en te delen met andere omgevingen.
·       Het is nu mogelijk om een checklist LMRA te gebruiken in het systeem. Deze checklist kan bij elke inspectie opnieuw ingevuld worden en zal telkens starten met het standaardwaardeoordeel.
·       Ieder nieuw dossier moet een uniek dossierkenmerk hebben.

·       Er is een template voor de rapportage 2.0 beschikbaar die alleen gebruikt kan worden voor compoundannotaties. De compoundannotaties worden dan in de rapportage per vraag in een tabel weergegeven. Wanneer de compoundannotaties bij een tweede toezichtronde gewijzigd worden, wordt deze wijziging ook opgeslagen en toegevoegd aan de rapportage.

·       Deelplannamen moeten binnen dossiers uniek zijn.

Bugfixes Bugfixes

·       Harmonicatab betrokkenen onder dossierbeheer is te openen, ook nadat deze al een keer gewijzigd is.