Versie: 6.4.1 Web

Release date: 12 april 2019

Versie 6.4.1. is vanaf 12 april 2019 beschikbaar.

Verbeteringen Verbeteringen

·       De velden: Adres, Postcode, Woonplaats, Telefoon en Mobiel kunnen ingevuld worden in gebruikersbeheer. Deze velden worden daarna ook automatisch gevuld wanneer deze gebruiker als betrokkene wordt toegevoegd in een dossier.
·       Bij het uitdraaien van de rapportage in de formats ‘Compoundannotatie’ of ‘Gebrekenlijst’ is het alleen mogelijk om te filteren op hoofdgroep.
·       In de nieuwe rapportagestijl komt de Disclaimer direct na het voorblad.
·       Bij waardeoordelen in de checklistwizard kan aangegeven worden of deze ook beschikbaar zijn bij opdrachten.
·       Postcodegebieden kunnen geclusterd worden in de Managementtab.

Bugfixes Bugfixes

·       Er wordt nu afgedwongen dat dossiersfoto’s die bij een dossier toegevoegd kunnen worden alleen het bestandsformaat png of jpg mogen hebben.
·       Wanneer namen van Dossiers te groot zijn als automatische bestandsnaam voor de rapportage wordt deze ingekort.
·       Deelplan Toets wordt niet in CHEPP weergegeven wanneer de Wizard nog niet is doorgelopen.
·       Vanuit de App wordt nu altijd de juiste toezichthouder weergeven bij de juiste revisie.
·       Wanneer een account geblokkeerd is wordt een nette melding weergeven in CHEPP.