Versie: 6.2.0 Web

Release date: 08 april 2018

Versie 6.2.0 is vanaf 8 april beschikbaar.

Nieuwe functies Nieuwe functies

·       2Ts inlogmechanisme beschikbaar voor oud BRIS-klanten.
·       Er is een nieuwe optie ter uitbreiding van de module om een begeleidende brief te kunnen genereren binnen onze applicatie. Er kan een format voor een brief ingesteld worden en deze kan automatisch met bepaalde waarden uit het dossier gevuld worden.
·       Management Dashboard beschikbaar op de startpagina. In het Management Dashboard zijn vier grafieken beschikbaar. De beschrijving van deze grafieken is bij het bewerken van de grafieken beschikbaar. Tevens is een Activity Stream te zien op de startpagina. Op de startpagina kan ook de toegang tot de iPad geregeld worden of het wachtwoord gewijzigd worden.
·       Koppeling Basis-Wetten-Bestand beschikbaar.

Verbeteringen Verbeteringen

·       Het is mogelijk om de houdbaarheid van het wachtwoord in te stellen bij instellingen. Daar kan een maximum aantal dagen ingegeven worden. Wanneer het aantal dagen bijna verstreken is verschijnt er een waarschuwing op de startpagina. De eerste keer dat deze waarschuwing verschijnt is 7 dagen voor het verlopen van het wachtwoord.
Wanneer gebruikers driemaal foutief een wachtwoord invoeren bij het inloggen zal het account van de gebruiker geblokkeerd worden. Systeembeheerders kunnen het account deblokkeren.
·       Het is mogelijk om een profielfoto bij gebruikersbeheer toe te voegen. Deze foto zal gebruikt worden voor de activiteitenscherm op de startpagina.
·       Prevap codering (Planning) verbeterd.
·       Filters ‘controleniveau, thema, hoofdthema, toezichtmoment en fase’ toegevoegd aan online toezichtscherm.
·       Er is een uitbreiding op ons systeem beschikbaar. De module Toets.
·       Bij een dossier is het mogelijk om het veld ‘Gemeente’ te vullen.
·       Riegitaal/ Approve: Organisatiekenmerken verbeterd.
·       Importeren verantwoordingsteksten & Aandachtspunten met Excel.

Bugfixes Bugfixes

·       Het is mogelijk om minimaal één waardeoordeel in te geven in de checklistwizard. Voorheen waren dit er meerdere, maar vanaf deze release (6.2.0) moet er minimaal één ingegeven worden.
·       Riepair: Juiste standaardopdrachten getoond.
·       Geplande datum bij import juist getoond.
·       Richtlijnen in online toezichtscherm correct getoond.
·       Bij de rapportage bijlage ‘Grondslagen’ zijn de kolommen grondslag en artikel weer gevuld.