Versie: 6.3.0 Web

Release date: 27 juni 2018

Versie 6.3.0 is vanaf 8 juli beschikbaar.

Nieuwe functies Nieuwe functies

·       Een vernieuwde rapportage 2.0 is beschikbaar. Klanten kunnen ervoor kiezen om deze rapportage te gaan gebruiken of niet. De oude rapportage blijft beschikbaar.

 

Verbeteringen Verbeteringen

·       Het is mogelijk om annotaties die gemaakt zijn in de App, webbased aan te passen. Deze annotaties kunnen dan:
* Verwijderd worden,
* Verplaatst worden naar een andere vraag,
* Verplaatst worden op de tekening.
·       Het tekstvak voor standaardverantwoordingen in de Checklistwizard is met een x aantal karakters uitgebreid. Daarnaast houdt het Online Toezichtscherm zowel in het tekstvak als in het keuzemenu rekening met de harde return.
·       Het is mogelijk om in het Online Toezichtscherm het tekstvak voor de toelichtingen leeg te laten. Voorheen was dit niet mogelijk.

De fotonummering staat nu in chronologische volgorde.

Er zal alleen een nieuwe inspectiedag of moment gecreëerd worden wanneer er een nieuwe toelichting gegeven is en/of nieuw waardeoordeel.

Documenten die voor specifieke deelplannen uitgezet zijn zullen in het Online Toezichtscherm niet zichtbaar zijn.

·       Mogelijkheid in het managementdashboard om bij locaties en gebruikers gebruik te maken van checkboxes. Hierbij kan zelf een selectie gemaakt worden wat getoond moet worden.

Bugfixes Bugfixes

·       Tekst uit de tekstballonnen in de PDF-annotator (webbased) wordt nu ook overgenomen in het toelichtingenveld.
·       Wanneer er binnen een deelplan, twee checklisten zijn. Worden de foto’s nu alleen bij de juiste checklist weergegeven. Voorheen werden deze bij beide checklisten weergegeven.
·       Na 3 keer het foutieve wachtwoord te hebben ingevoerd wordt een gebruiker geblokkeerd. In de oude situatie werd de teller na een goede invoer van het wachtwoord niet gereset. Dit is nu wel het geval.
·       Filterdatums bij het dashboard reageren op elkaar bij keuze datum. Hier kan maximaal één jaar tussen zitten. Beperkt verder niet in keuze van datum zelf.