Versie: 6.3.1 Web

Release date: 29 augustus 2018

Versie 6.3.1 is beschikbaar vanaf 31 augustus.

Nieuwe functies Nieuwe functies

Er zijn twee nieuwe optionele functies binnen ons systeem beschikbaar. Een Memoveld in dossierbeheer en de mogelijkheid om statussen toe te voegen aan een dossier.

Verbeteringen Verbeteringen

·       De actuele revisie is zichtbaar in de online checklist.
·       In het Online Toezichtscherm kan nu door middel van de buttons naar de vorige of volgende vraag gegaan worden. Wijzigingen in de vraag waar de gebruiker in zat voordat hij naar de vorige of volgende vraag gaat worden automatisch opgeslagen.
·       Het is nu ook mogelijk om de vernieuwde rapportage 2.0 uit te draaien in PDF.
·       Het annotatienummer van de Toelichtingsballon en de Compoundannotatie wordt nu ook weergegeven in het toelichtingenveld van de rapportage. Op die manier kan de link tussen de toelichting en de annotatie gelegd worden.
·       Performance van het Online Toezichtscherm is verbeterd.
·       Onder rollenbeheer kan ingesteld worden dat het Management Dashboard en de Activity Stream op de Startpagina niet getoond worden voor bepaalde rollen.
·       In dossierbeheer is een extra kolom toegevoegd met de laatste inspectiedatum. Deze datum geeft het laatste moment van wijzigen van een waardeoordeel en/of toelichting in het gehele dossier weer.
·       De weergave van de vraag boven de Actuele situatie, Plan van Aanpak en de Historie is gewijzigd. Hierdoor wordt de rapportage overzichtelijker.
·       Foto’s worden beter weergegeven in de rapportage.
·       Verbetering van de functie ‘Vragen alleen tonen voor betrokkenen’. De dossierverantwoordelijke ziet ten alle tijden alle vragen wanneer deze functie is ingesteld onder instellingen. Betrokkenen zien altijd de vragen waarin zij zijn aangemerkt als betrokkenen. Om toezicht te kunnen houden moet de toezichthouder op [Alle] staan. De betrokkene moet nog wel het recht hebben om de checklist te mogen zien onder gebruikersbeheer, anders kan de gebruiker ook niet als betrokkene aangevinkt worden.
·       Net als in de App zal bij vraag zichtbaar zijn door middel van iconen hoeveel toelichtingen en foto’s er zijn toegevoegd aan de vraag.
·       Het tekstvak voor de toelichtingen in het Online Toezichtscherm worden nadat de toelichting is opgeslagen leeggemaakt.

Bugfixes Bugfixes

Betrokkene die zijn toegevoegd aan een dossier kunnen per deelplan uitgevinkt worden. Voorheen werden deze nog wel getoond in het desbetreffende deelplan. Dit is nu niet meer het geval.