Release notes

Go2Sure hanteert een strikt releasebeleid dat is afgestemd op de Agile Scrum-werkwijze. Circa een kwartaal voor het nieuwe jaar maakt Go2Sure voor dat jaar steeds de releasedata voor de webbased oplossing bekend. Het beleid is dat per jaar vier releases plaatsvinden. Deze releases zijn enigszins gelijkmatig over de maanden verdeeld. Daarbij houden we rekening met de beschikbaarheid van extra programmeercapaciteit en met reguliere vakanties. Drie weken voorafgaand aan een release is er een periode met een code ‘freeze’. In deze periode testen we uitgebreid op basis van scenario’s, zowel handmatig als geautomatiseerd. Met de vrijgave van een release zijn de bedrijfszekerheid en continuïteit die onze software biedt steeds optimaal. Dat neemt niet weg dat altijd in een rollbackscenario en back-ups is voorzien.

De app CHEPP die gekoppeld is aan de website, volgt een eigen releasebeleid. Hiervoor geldt dat de appreleases het gevolg zijn van nieuwe functionaliteiten, bugfixes of verbeteringen en vernieuwingen die van buitenaf worden ingegeven. Bijvoorbeeld wanneer Apple centraal een nieuwe iOS-versie uitgeeft.

In de volgende twee kolommen ziet u de releasenotes voor de website en voor de app. Door op de titel van een releasenote te klikken krijgt u de uitgebreide inhoud daarvan te zien.