2TS VOOR DIGITALE KWALITEITSBORGING IN DE BOUW

Met 2Ts beschikt u over één digitale oplossing waarmee u de kwaliteit van bouwwerken borgt. In een vroeg stadium Toetst u of plannen voldoen, tijdens de uitvoering en het gebruik houdt u Toezicht of ontvangt u toezichtgegevens op afstand. U heeft de vrijheid onderwerpen zoals bouw, sloop, brand- en arboveiligheid integraal op te nemen.

TOETSEN

Op basis van de datum bepaalt 2Ts de juiste versie van het Bouwbesluit. Deze kunt u vanuit een vaste werkplek of op uw iPad toetsen. Prioriteiten op basis van risicoanalyse en inspectie van regelgeving zijn mogelijk, de juiste grenswaarden worden direct getoond en met de combinatie van keuzes zoals gebruiksfunctie, COA, nieuwbouw, verbouw, bestaande bouw etc. heeft u altijd de juiste informatie. U kunt uw bevindingen duidelijk in checklist en op tekeningen verwerken. De resultaten zijn direct uitwisselbaar met toezicht. De eindrapportage is overzichtelijk en voldoet aan de kwaliteitsuitgangspunten.

 

 

TOEZICHT

De complete toezichtmodule bestaat uit protocollen, webbased, iOS app (iPad) en smartphone module. Het systeem is integraal toepasbaar zodat naast protocollen voor bouw bijvoorbeeld ook werkplekinspecties, VCA of zelfs een interne audit mogelijk zijn. De checklistwizard maakt het voor u mogelijk zelf protocollen op te stellen en te koppelen aan wetgeving, richtlijnen en aandachtspunten op te nemen. Offline biedt de app u gelegenheid om direct op tekening te werken en waar u onvolkomenheden vaststelt direct opdrachten uit te zetten om dit op te lossen. De voortgang hiervan volgt u van het plan van aanpak dat hieruit wordt samengesteld. Vervolgbezoeken kunnen met de planningsmodule direct worden uitgezet en desgewenst in uw agenda worden opgenomen.

Module Wetgeving

2Ts kan worden uitgebreid met de module Wetgeving, waarmee u vanuit 2Ts een directe koppeling met het Basis Wetten Bestand (BWB) heeft en daarmee toegang tot de wet- en regelgeving. Zo kunt u zelf in de checklistwizard van 2Ts relevante grondslagen toevoegen aan uw toezichtprotocollen, of gebruikmaken van protocollen waarin dit reeds bestaat.

Meer informatie/demonstratie?

Neem voor meer informatie of een demonstratie contact met ons op. Op verzoek mailen wij u onderstaande factsheet en productflyer en bij verdergaande interesse verzorgen wij graag bij u op locatie een demonstratie van 2Ts.

 

Factsheet

Productflyer