WKI VOOR KWALITEITSBORGING VAN BOUWPROJECTEN

Om samen optimale invulling te geven aan het toezichtprotocol op uw bouwplannen, heeft Woningborg Toetsing en Toezicht een slimme en laagdrempelige ICT-tool ontwikkeld. Hiermee wordt de planning van uw hele (!) bouwproces per fasering helder en inzichtelijk gedocumenteerd, zodanig dat er een optimale kwaliteitsborging van uw project mogelijk wordt gemaakt. De huidige tool van Woningborg Toetsing en Toezicht heeft applicaties van Woningborg geintegreerd samen met die van Go2Sure (2Ts voor toetsing en toezicht) en KYP (bouwplanning).

Grip op kwaliteit

Als bouwer blijft u echter te allen tijde verantwoordelijk voor hetgeen u realiseert. De tool die Woningborg Toetsing en Toezicht u ter beschikking stelt, kan goeddeels door u zelf worden voorzien van de benodigde registraties (Go2Sure). Hiermee speelt u zelf dus een belangrijke rol in het proces van de kwaliteitsborging waardoor kosten zo laag mogelijk gehouden kunnen worden. Samen met de toets- en toezichtmomenten ter plaatse door WTT medewerkers, voorzien we zo in alle inzichten en eventuele verbeterpunten die nodig zijn om uw plannen gecontroleerd èn gevalideerd te krijgen. Het WKI gaat uit van risico gestuurd toezicht op een steekproef met een minimale dekking van alle type bouwwerken in een project.

Gewaarborgde kwaliteit

Met het WKI deelt u makkelijk en snel alle relevante zaken ter borging van de kwaliteit en houdt u meer tijd en focus over voor de begeleiding van het hele bouwproces zelf. Daarbij hoeft u als ingeschreven onderneming bij Woningborg hiervoor geen separate licentie af te sluiten, noch te betalen.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact met ons op. Wij staan u graag te woord.