home-text-illustration

NEN-ISO 31000 (ISO 31000)
Go2Sure ondersteunt risicomanagement vanuit NEN-ISO 31000 of ISO 31000. Het effect dat onzekerheid heeft op het behalen van doelstellingen van de organisatie is daarbinnen als risico erkend. Conformiteit met deze norm biedt u zekerheid van kwaliteit.

Risicomanagement: software en advies

Iedereen loopt risico’s. Maar bijna iedereen ervaart deze tot een zeker niveau als plezierig, want veel van wat we doen zou zonder een klein beetje risico saai zijn. We raken erop uitgekeken en zoeken een nieuwe uitdaging: een risico. Risico’s doen zich overal voor. Denk bijvoorbeeld aan financiële risico’s, imagorisico’s, fysieke risico’s en cybercrimerisico’s. We kennen niet alleen negatieve (downside)risico's. Ook positieve (upside)risico's, zoals de loterij winnen of slimmer inkopen, hebben onze aandacht. Elk risico kan zich voordoen en heeft een gevolg wanneer dat daadwerkelijk gebeurt. Wilt u de kans daarop en het gevolg daarvan kunnen beïnvloeden op momenten en manieren die bij u passen? Kies voor Go2Sure!

Een methode die werkt

home-callout-imageRisicomanagement is geen trucje of tovermiddel: voor succesvol risicomanagement is meer nodig. Afhankelijk van het vraagstuk bepalen wij graag met u welke methode het best bij uw organisatie aansluit. Zo is er naast een technische implementatie altijd aandacht voor de cultuur en mensen in uw organisatie. Op technisch/inhoudelijk vlak beschikken wij over software waarmee risico en compliance inzichtelijk zijn te maken. We zijn zeer gespecialiseerd in het vaststellen van onder andere risk appetite, risico-inventarisaties en risicoanalyses. Rekenkundige benaderingen, waaronder foutenboomanalyses en Monte Carlo-simulaties, voeren wij graag voor en met u uit. Natuurlijk bespreken wij vooraf helder met u de voor- en nadelen van de verschillende methoden of combinaties daarvan.

Lees meer

Wie zijn wij

Specialisten met een heldere blik

Go2Sure bestaat uit een team van generieke specialisten. Generiek omdat wij met ons team in een groot aantal businessdomeinen actief zijn én vanwege onze brede helpdesk en ondersteuning. Specialisten omdat wij ons steeds richten op risico en compliance. Daarbinnen zijn we nóg specialistischer wanneer teamleden zich buigen over inhoudelijk concrete vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld risicowetenschap, integrale veiligheid, brandveiligheid, arbeidsomstandigheden en verzuim. En zeker ook wanneer het gaat om ons team van programmeurs. Dit team borgt dat onze softwareoplossing gegarandeerd meer dan 99% uptime per jaar ondersteuning biedt, zowel vanuit een webbased omgeving als in een iOS-app.

Software voor Risico en Compliance!

1BSure is de generiek toepasbare softwareoplossing van GO2Sure voor ondersteuning en bevordering van risicomanagement en compliance: de ideale tool om eenduidig en overzichtelijk een digitale opname uit te voeren en te beheren. Transparantie en uniformiteit zijn hierbij belangrijk. Deze webapplicatie is op vrijwel elke tablet of desktop te gebruiken, zowel offline als online. De backoffice van het systeem bevat veel functies die de kwaliteit en efficiëntie van toezicht aanzienlijk verhogen.

De cirkel is rond!

Risico’s of zelfs gebreken bij een organisatie vaststellen is één. Daar wat aan doen is in de praktijk echter vaak iets heel anders. Go2Sure richt zich op een volledige oplossing en ontzorging. Wanneer u in staat bent een gebeurtenis als een risico te benoemen, weet u welke oorzaken en gevolgen daarbij horen. Een handelingsperspectief mag dan ook niet ontbreken: stel niet alleen vast dat er iets aan de hand is, maar bied ook direct een beheersmaatregel en/of oplossing. Dat maakt het verschil!

Go2Sure
omdat ieder risico
een kans heeft