Onze Services

consultancy en software

Bouwwerk risico

Software voor risicogestuurde toetsing en inspecties van bouwwerken (WKB).

Voor Kwaliteitsborger, Overheid en Aannemer.

Arbo risico

Software voor Risico Inventarisatie en Evaluatie, Werkplekinspecties, LMRA, TRA en Teampeilingen.

Voor ieder bedrijf met RI&E, de zorg en arbodiensten.

Sport risico

Software voor integrale beheersing van alle sportrisico's.

Voor iedereen van sporter tot toeschouwer tot overheid.

Risico hardware

Hardware met monitor die gezondheidsrisico's van de binnenlucht laat zien (Covid).

Voor iedereen die veilig in een gebouw wil zijn.

Go2Sure Unieke oplossingen

voor risicomanagement en compliance software

Wie zijn wij

Go2Sure houdt zich bezig met risico’s. Niet meer en niet minder.

Als u software voor of advies over risicomanagement zoekt, bent u bij Go2Sure aan het juiste adres. De ontwikkeling van de risicomanagementsoftware vindt plaats met een eigen team van  programmeurs, veiligheidskundigen en risicowetenschappers in Nederland. Nauw verwant en geïntegreerd in het risicomanagement, zijn compliance- en kwaliteitsmanagement. Uniek aan het concept van Go2Sure is dat er sprake is van integraal en dynamisch risicomanagement, met kennis van programmatuur en content.

Voorbeelden software:

  1. Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB kwaliteitsinstrument);
  2. Inspecties bouw (aannemer, overheid, kwaliteitsborger)
  3. Sportveiligheidsrisico’s (SportKeur)
  4. Arborisico’s (Riegitaal)

Voorbeelden advies:

  1. Risicoclassificatie Bouwwerken Veiligheidsregio Haaglanden
  2. COVID19 onderzoeken (Sport, Amsterdam Arena)
  3. Supply Chain risicomanagement (BaRiSc China-West Europa)

Onze certificeringen

"Met CHEPP kan Woningborg haar inspecties voor de Wet private kwaliteitsborging gebruiksvriendelijk uitvoeren, zowel met eigen inspecteurs als door de aannemer die met CHEPP ook bewijslast voor ons verzamelt. Aannemers die CHEPP zelf gebruiken voor oplevering, bouwinspectie of Arbo ervaren de ideale afstemming. CHEPP is de logische vervolgstap in de jarenlange fijne samenwerking tussen Woningborg en Go2Sure!"

Maurice Klaver
Directeur

Aedes Brandveiligheid App / CHEPP - Minister Ollongren is blij dat corporaties zoveel aandacht hebben voor brandveiligheid: ‘Ouderen blijven langer thuis wonen dus moeten bedacht zijn op risico’s. Daar kunnen ze zelf iets aan doen, maar het gebouw moet ook maximaal veilig zijn. Voor woningcorporaties en hun gebouwbeheerders is deze app daarom heel behulpzaam om risico’s te bepalen en voor oplossingen te zorgen.’

Kajsa Ollongren
Minister

Aedes Brandveiligheid App / CHEPP - ‘Vroeger werd in een verzorgingshuis de brandveiligheid continu in de gaten gehouden. Nu ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen, is een huis meer dan het bieden van vier muren en een dak. Met deze praktische app kunnen corporaties kordaat handelen voor een brandveiliger complex.’

Marnix Norder
Voorzitter

Team

Go2Sure heeft een eigen team

Go2Sure omdat ieder risico een kans heeft

Posts

Programmeurs Go2Sure: In nauwe samenwerking met de helpdesk!
Deze is digitaal 24/7 bereikbaar vanuit het meegeleverde ticketsysteem.
Op werkdagen zitten wij ook telefonisch van 7.00 - 17.30 voor u klaar.
Zie Facebook-post!
S.Moerdijk - 05-11-2021
Medewerker
Go2Sure, voldoet aan de ISO 31000 normen.
ISO 31000 is de enige, internationaal erkende ISO-standaard voor risicomanagement.
ISO 31000 definieert risico als het effect van onzekerheid op het bereiken van doelstellingen, zowel in positieve als in negatieve zin. Daarbij gaat het niet alleen om bedreigingen, maar ook om kansen die van invloed zijn op het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen. Deze ISO biedt een aanpak voor effectief risicomanagement die geschikt is voor alle typen organisaties en voor alle soorten risico’s.
Zie Facebook-post!
S.Moerdijk - 06-10-2021
Medewerker